Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Blind Mats 202030165918.8 Blind Mats APPEARANCE_DESIGN 2020-04-21 ~
Non-slip material - shoe cover sole 20203099215.1 Non-slip material - shoe cover sole APPEARANCE_DESIGN 2020-11-01 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
JXB 23160953 JXB Rubber & Plastics>>Rubber Products>>Rubber Sheets 2018-03-07 ~ 2028-03-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này